Klachtenreglement

1. Begripsomschrijving

Klacht
Elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening door de medewerker, door of namens de cliënt kenbaar gemaakt.

Klager
De cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht uit.

Klachtenprocedure
De gehanteerde procedure voor behandeling van klachten.

Klachtenregeling
Dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de gehanteerde klachtenprocedure.

Klachtenfunctionaris
De persoon, niet zijnde de medewerker tegen wie de klacht is gericht, aan wie de behandeling van de klacht is overgedragen. (indien van toepassing)

Klachtenregistratieformulier
Een intern te gebruiken formulier ter uitvoering van de in de klachtenregeling vastgelegde procedure.

Klachtenregeling er is iets misgegaan

De klachtenfunctionaris ingesteld door H&G Onderwijs waar klachten kunnen worden gemeld als de door de organisatie aangereikte oplossing niet tot tevredenheid leidt.

2. Doelstellingen

De doelstellingen van de klachtenregeling zijn:
1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
4. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse.

3. De interne klachtenprocedure

Werkwijze
1. Wanneer u een klacht heeft over een medewerker van H&G Onderwijs, kunt u eerst proberen uw klacht met de desbetreffende medewerker te bespreken.
2. Wanneer een dergelijk gesprek niet tot tevredenheid leidt, kunt u contact opnemen met de hoofdbehandelaar of bedrijfscoördinator van H&G Onderwijs
3. De klacht wordt geregistreerd volgens het klachtenregistratieformulier.
4. De hoofdbehandelaar en betrokken medewerker dragen zorg voor een correcte afhandeling van de klacht.
5. Wanneer de klacht intern niet tot tevredenheid kan worden opgelost, kunt u de kwestie voorleggen aan de klachtenfunctionaris van er is iets misgegaan.nl Daarbij maakt u gebruik van de website https://erisietsmisgegaan.nl/onvrede-melden/.

Laatste nieuws

De nieuwe Drie-Minuten-Toets

Onlangs is de nieuwe Drie-Minuten-Toets, DMT, verschenen. In ‘het veld’ is rumoer ontstaan naar aanleiding van de vraag of de normen van de DMT soepeler geworden zijn. Chris Struiksma (NKD) heeft het uitgezocht. Lees zijn reactie in het artikel DMT- nieuw, maar ook beter?

Lees verder

Kerstvakantie

In verband met de feestdagen zijn wij gesloten vanaf 25 december tot 2 januari.

Wij wensen u alvast fijne kerstdagen en een gezond 2018!

Lees verder

H&G Onderwijs Geleen verhuist!

Per 1 september 2016 verhuizen wij van Geleen naar het nabijgelegen Urmond en zijn we daar te vinden in het Business Center A2 op de Mauritslaan 49, gebouw 6; kamers 6.0.22, 6.023, 6.0.32 en 6.0.33. Lees verder

Alle nieuws items
nkd
  • Loes
  • rachel_s1

Bezoekadres
H&G Onderwijs B.V.
Mauritslaan 49
6129 EL Urmond
Plan route

Telefoon en E-mail
T(046) 4744755
E

Postadres
Spaubeeklaan 15
6164 HE Geleen

vestiging-urmond


KvK-nummer: 70285462

hgonderwijs.nl maakt gebruik van cookies.
Meer weten?
hgonderwijs.nl gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Door gebruik te maken van deze website of door hieronder op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord