Cursus voor gevorderde (mede)behandelaars dyslexie

In deze cursus hebben onze gedragswetenschappers en medebehandelaars actuele inzichten gekregen over behandeling van ernstige dyslexie bij kinderen die ook sociaal-emotionele of gedragsproblematiek (bijv. ADHD, autisme of angst) vertonen. De groep kinderen waar als behandelaar mee wordt gewerkt is heterogeen en daarom wordt tijdens de cursus veel gewerkt met eigen casuïstiek. Er is aandacht voor dyslexie in het brein, informatieverwerking bij comorbiditeit en de implicaties hiervan voor de behandeling, zowel voor de inhoud als voor de attitude van de behandelaar. Er is geoefend met het opzetten van een praktisch behandelplan waarop feedback is gegeven.

De volgende onderwerpen kwamen deze dag uitgebreid aan bod:

  • dyslexie, het brein en informatieverwerking: recente inzichten
  • algemene dyslexiebehandelprincipes bij sociaal-emotionele of gedragsproblematiek
  • implicaties van deze problematiek voor inhoud van de dyslexiebehandeling en attitude van de behandelaar
  • effecten van verschillende attitudes van de behandelaar

 

Deze dag is als zeer positief en educatief ervaren.

 

Geboortebericht

Op 21 juni 2019 is Daniël geboren, zoon van Rachel en Michael Paulissen. Moeder en zoon maken het goed.

2019: Een bijzonder jaar voor H&G Onderwijs

Het jaar 2018 hebben we alweer achter ons gelaten en we mogen terug kijken op een vruchtbaar jaar met veel vooruitgang. In 2019 vieren wij ons jubileum want in september is H&G Onderwijs alweer tien jaar actief in de regio Weert en omgeving! In die tien jaar zijn we verhuisd naar een nieuwe locatie, hebben we veel enthousiaste collega’s mogen begroeten en vooral veel jeugdigen met succes mogen ondersteunen bij hun ontwikkeling. Dit heugelijke feit willen we niet zomaar voorbij laten gaan, dus we hebben voor dit jaar nog iets leuk in petto. Hierover later dit jaar meer…