Dyslexie test

Bij H&G Onderwijs kunt u terecht voor een erkende dyslexie test gebaseerd op de richtlijnen vastgesteld binnen het dyslexie protocol, op basis waarvan een dyslexieverklaring kan worden afgegeven. Onze dyslexietest komt in geval van ernstige dyslexie problematiek in aanmerking voor vergoeding . Omdat een dyslexie test bij H&G Onderwijs feitelijk uit meerdere testen bestaat, spreken wij ook wel van een dyslexie onderzoek.

Een dyslexie onderzoek bij H&G Onderwijs bestaat uit drie onderdelen:

  • vaststellen van de mate waarin lees- en spellingproblemen voorkomen
  • vaststellen van de oorzaken
  • vaststellen van begunstigende factoren, bijkomende problemen en behandelingsmogelijkheden

Binnen ons dyslexie onderzoek staan in de eerste plaats twee vragen centraal:

  • is er sprake van ernstige lees- en spellingachterstand?
  • is er sprake van hardnekkigheid of didactische resistentie?

Deze vragen worden beantwoord in de onderkennende fase van het ondezoek.
Van dyslexie is sprake wanneer de achterstanden op het gebied van lezen en spellen significant (dit wil zeggen niet meer toevallig) zijn voor een bepaalde leerling gezien zijn of haar leeftijd en omstandigheid. Er is sprake van een hardnekkige problematiek wanneer binnen het onderwijs gedurende een periode van 6 maanden extra inspanningen zijn geleverd zonder het gewenste resultaat.

De tweede fase van het onderzoek bestaat uit het verklarend onderzoek. Door wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld welke cognitieve processen van belang zijn in het ontstaan van dyslexie. In het verklarend onderzoek gaan we systematisch onderzoeken hoe de verschillende cognitieve vaardigheden bij het kind ontwikkeld zijn. Vervolgens kunnen we uitspraken doen over het wel of niet aanwezig zijn van dyslexiefactoren.

De derde fase bestaat uit het geven van adviezen ten aanzien van de verdere behandeling. Ook compenserende en dispenserende mogelijkheden worden besproken.

Een intelligentietest (WISC, NIO) hoort standaard bij het dyslexie onderzoek van H&G Onderwijs. De gegevens uit het dyslexie onderzoek worden ondergebracht in een uitvoerige rapportage die voor meerdere betrokken partijen zeer nuttig is.

Op deze pagina vind u meer informatie over de procedure van ons dyslexie onderzoek.

Dyslexieverklaring

Het afgeven van een dyslexieverklaring op basis van een officieel erkend onderzoek door de orthopedagoog generalist van H&G Onderwijs kan nodig zijn om de nodige faciliteiten te krijgen bij scholen en gemeenten.