Remedial teaching

Dyslexie en andere leerproblemen worden bij H&G Onderwijs hoofdzakelijk behandeld op basis van remedial teaching. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van wetenschappelijk erkende methoden en technieken.

Wij maken bij remedial teaching veelal gebruik van de volgende leerprincipes:

 • Meta-cognitie: leerling inzicht geven in de problematiek, door erover te praten en oplossingsstrategieën aan te reiken of zelf laten te ontdekken.
 • Strategische leren: dit houdt in dat leerlingen strategieën leren voor de planning, uitvoering en controle van leerprocessen zoals bijvoorbeeld ‘hoe schrijf ik de regelwoorden’; ‘hoe leer ik woorden’.
 • Betekenisvol leren: aansluiten bij de interesse van het kind; aansluiten bij de leerstof op school; aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling.

Algemene uitgangspunten bij de behandeling/begeleiding:

 • Gebaseerd op een duidelijke probleemanalyse.
 • Afstemming tussen ouders, leerkracht en externe begeleiding.
 • Taakgerichte aanpak; zoals automatiseren van kennis en procedures.
 • Maar ook leren te leren en leren gebruik te maken van compensaties.
 • Aandacht voor motivatie en emotioneel welbevinden.
 • Vergroten van de motivatie om zelf effectief en efficiënt te kunnen leren en problemen op te lossen (affectieve kant van het leren).

Vier belangrijke specifieke uitgangspunten voor remedial teaching:

 • Systematische opbouw.
 • Zo klein mogelijke stappen.
 • Elke stap of regel voldoende lang inoefenen.
 • Medeverantwoordelijkheid geven aan leerling.

H&G Onderwijs biedt tevens remedial teaching aan voor de vreemde talen.