Begeleiding hoogbegaafdheid

Het diagnosticeren van hoogbegaafdheid door middel van een intelligentietest (WISC) is vaak het beginpunt voor verdere behandeling/begeleiding. Aangezien het kind interacteert met zijn/haar omgeving is het van belang dat de begeleiding een drieledig karakter heeft, waarin aandacht is voor:

  • individuele begeleiding van het kind
  • samenwerking met en indien gewenst ondersteuning van leerkrachten, IB-ers, RT-ers
  • samenwerken met het gezin

Bij H&G Onderwijs is elke begeleiding op maat gesneden. Afhankelijk van de problematiek is de inhoud van de begeleiding bij elk kind verschillend. Zo kan de begeleiding zich bijvoorbeeld richten op vakinhoudelijk/didactisch gebied, maar ook op sociaal-emotioneel gebied of op het aanleren van leerstrategieën.

Leerkrachtondersteuning

Hoogbegaafdheid vraagt om een specifieke aanpak die voor leerkrachten niet steeds voldoende bekend is. H&G Onderwijs kan hulp bieden als leerkrachten vragen hebben of zijn vastgelopen.