Diagnose hoogbegaafdheid

Onderzoek naar intelligentie bij een leerling of student kan meerdere aanleidingen hebben. Vaak is de aanleiding het vermoeden van anders- of hoogbegaafd zijn van de leerling.

U kunt de leerling of student rechtstreeks aanmelden bij H&G onderwijs (per telefoon of via email). Bij deze aanmelding, waarin u aangeeft welke problematiek bij uw kind speelt, krijgt u het verzoek om de digitale anamnesevragenlijst in te vullen en naar ons terug te mailen, zodat de informatie beschikbaar is bij het intakegesprek. De vragenlijst vindt u elders in deze site.

Het intakegesprek

Bij de aanmelding van de leerling wordt een datum voor het intakegesprek afgesproken. Tijdens dit gesprek wordt met ouders en de leerling nader kennisgemaakt en worden de problemen waar de leerling tegenaan loopt in kaart gebracht. Naast het in kaart brengen van de hulpvraag, lopen we de voorgeschiedenis van de leerling door. Samen met u wordt er gekeken of H&G Onderwijs de leerling, uw kind, kan helpen en op welke manier.

Het intelligentie-onderzoek

Na de intakefase volgt het onderzoek. Meestal neemt de psychologische test een halve dag in beslag en wordt bij voorkeur in de ochtenduren uitgevoerd. H&G neemt in algemeen de WISC intelligentietest af. Afhankelijk van het type onderzoek of van het verloop ervan, kan het voorkomen dat de leerling voor een tweede keer voor aanvullend onderzoek terugkomt.

Ook kan er een observatie op school worden gedaan. Vaak is het nuttig dat ouders en soms ook de school een of meerdere vragenlijsten invullen die betrekking hebben op het gedrag van de betreffende leerling. Alle verzamelde gegevens worden daarna ondergebracht in een uitvoerige rapportage, die naar onze ervaring voor meerdere betrokken partijen zeer nuttig is.

Adviesgesprek met ouders

Het onderzoek wordt afgesloten met een eindgesprek. De resultaten van de psychologische test en adviezen worden besproken en uitgelegd. Ook bestaat tijdens dit gesprek de ruimte om uitvoerig vragen te stellen. Op verzoek van ouders kan de H&G psycholoog het adviesgesprek in de schoolsituatie houden, waarbij ook de leerkracht aanwezig kan zijn.

Tot slot ontvangen de ouders een schriftelijke rapportage met daarin de resultaten van de intelligentietest en het aanvullend onderzoek , de conclusie en het handelingsgerichte advies.

Wenst u meer informatie of wilt u graag een intelligentie onderzoek aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Gratis hoogbegaafdheid indicatie test

Benieuwd naar de kans op hoogbegaafdheid bij uw kind?