Cursus voorbereiding op het VO

Voorbereiding op het voortgezet onderwijs voor leerlingen in groep 8.

Wat?
Individuele begeleiding voor leerlingen in groep 8, gericht op het Leren Leren.

Wanneer?
Wekelijks drie kwartier begeleiding, aangevuld met opdrachten voor thuis.

Waar?
Locatie Weert, Gouverneurlaan 1, op woensdag of vrijdag.
Locatie Geleen, Mauritslaan 49, maandag t/m donderdag.

Kosten en duur?
Circa 10-15 sessies. Kosten 60 euro per sessie, incl. alle oefenmateriaal.

Waarom?
De overgang naar het voortgezet onderwijs is een hele stap. Voor leerlingen in groep 8 die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken, maar ook voor leerlingen in groep 8 met concentratieproblemen, leerproblemen (dyslexie) of faalangst, kan het zeer zinvol zijn te oefenen met Leren Leren. Het gaat hierbij niet om hulp bij een bepaald vak, maar om het aanleren van algemene studievaardigheden, organisatie en betere studiegewoontes. Tijdens de bijeenkomsten wordt er aandacht besteed aan het lezen en begrijpen van teksten uit schoolboeken, samenvattingen maken, woorden leren bij de vreemde talen (WRTS en andere tips), Grammatica Nederlands (zinsontleding) met uitstapjes naar de vreemde talen (alleen voor havo/vwo-leerlingen) en werkwoordspelling Nederlands met uitstapjes naar de vreemde talen (alleen havo/vwo-leerlingen).

Hoe?
In overleg met ouders en leerling wordt er een pakket samengesteld en het aantal bijeenkomsten besproken. De leerling komt wekelijks naar H&G en krijgt hier individuele begeleiding door een psycholoog/orthopedagoog. Van de leerling wordt verwacht dat er thuis geoefend wordt met materiaal dat tijdens de bijeenkomsten besproken wordt.

Neem contact met ons op voor meer informatie.