Studie en beroepskeuze

Ondanks alle ondersteuning en advies op school lukt het niet iedereen om probleemloos een goede studiekeuze en / of beroepskeuze te maken. Dat ligt deels aan de ingewikkeldheid van onze maatschappij…. Maar sommige kinderen en volwassenen ervaren zelf ook meer problemen dan gangbaar is bij het maken van keuzes. Dat heeft vaak te maken met onzekerheid over wie je bent en wat je kunt.

De visie van H&G Onderwijs op studiekeuze en beroepskeuze is ‘word wie je bent’.
Veel keuzeproblemen worden opgelost wanneer je bij het kiezen voor een school, studie of beroep uitgaat van je natuurlijke talenten en persoonlijke eigenschappen. Die moet je dan wel goed onderzoeken en leren kennen.
H&G Onderwijs heeft psychologen in huis die met gesprekken en een uitgebreid testinstrumentarium een diepgaand inzicht kunnen geven en gericht kunnen adviseren bij het maken van belangrijke keuzes.
Vaak is de reden van het ‘zoekende zijn’ te vinden in een minder goed ontwikkeld zelfbeeld en daaraan gekoppeld een minder sterk ontwikkeld zelfvertrouwen. Maar soms speelt ook een bijzondere persoonlijke problematiek een rol.
Zo nodig kan H&G Onderwijs in de geschetste situaties extra begeleiding bieden. Begeleidende gesprekken (consulten) worden bij H&G Onderwijs doorgaans verricht door onze GZ-psycholoog die BIG geregistreerd is.

Vraag tijdig informatie aan bij H&G Onderwijs over de mogelijkheden.