Vergoeding voor dyslexie

Sinds januari 2009 is er een nieuwe vergoedingsregeling voor de vergoeding van ernstige dyslexie van kracht…

Komt mijn kind in aanmerking voor een vergoeding van diagnostiek en behandeling van dyslexie?

Wanneer u of de school denkt dat er bij uw kind sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie moeten er een aantal fases doorlopen worden. We proberen hieronder deze stappen zo goed mogelijk weer te geven.

Overleg tussen school en ouders. U moet weten dat de school in deze de belangrijke rol van verwijzer heeft. Dit wil in dit geval zeggen dat de school moet aantonen dat er bij dit kind sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Er mag bijvoorbeeld geen sprake zijn van ADHD-problematiek en ook bij een milde vorm van dyslexie wordt het onderzoek en de behandeling niet of slechts voor een deel vergoed.

Om aannemelijk te maken dat er bij het kind sprake is van ernstige dyslexie, moet de school een specifiek traject hebben gevolgd (dyslexie-protocol). Dit houdt globaal in dat school de lees- en spellingvorderingen van leerlingen goed moet volgen. Indien er een achterstand wordt geconstateerd moet er door school een gericht zorgtraject worden opgestart. Met andere woorden het kind moet gerichte lees- en spellingoefeningen krijgen en wel een aantal keren per week. Na een bepaalde periode moet deze begeleiding geëvalueerd worden (meetmoment). Na twee begeleidingstrajecten en drie meetmomenten kan er duidelijk worden dat er bij het kind sprake is van een hardnekkig lees- en spellingprobleem.

Indien gebleken is dat er sprake is van blijvende ernstige achterstanden kan de school de ouders adviseren om contact op te nemen met de diagnosticus en/of behandelaar van hun keuze (ouders hebben een vrije keus).

Als ouder kunt u nu het beste even contact opnemen met de gemeente en vragen wat de bij hun gangbare procedure is. De dyslexiebehandelaar van uw keuze zal u eerst vragen om het door school ingevulde leerlingdossier aan te leveren. De handtekening van de directeur is hierbij ook belangrijk. Dit geeft nogmaals aan dat de school de belangrijkste verwijzer is. Het leerlingdossier bevat de volgende gegevens:

  • Basisgegevens uit het leerlingvolgsysteem
  • Een beschrijving van het lees – en spellingprobleem
  • Signalering van het lees- en spellingprobleem: datum, toets etc
  • Omschrijving van de extra begeleiding
  • Resultaten van de extra begeleiding
  • Vaststelling van de toenemende achterstand ten opzichte van de normgroep
  • Argumentatie voor het vermoeden van ernstige dyslexie: aantonen van hardnekkigheid na geboden begeleiding van voldoende intensiteit en kwaliteit;
  • Indien bekend, vermelding en beschrijving van eventuele andere (leer)stoornissen.

In het dyslexiebehandelteam wordt het leerlingdossier besproken en gezamenlijk besluiten we dat het kind wel of niet voor een vergoede vorm van dyslexiebehandeling in aanmerking komt. De gz-psycholoog heeft in deze besluitvorming de eindverantwoordelijkheid.

Als het team concludeert dat er gezien de bevindingen van school sprake is van ernstige en enkelvoudige dyslexie vindt er een diagnostisch onderzoek plaats. Het onderzoek bevestigt of weerlegt het vermoeden van ernstige en enkelvoudige dyslexie.

Indien de diagnose bevestigd wordt kan met de behandeling van dyslexie gestart worden. De kosten worden dan vergoed door de gemeente.

Indien er geen sprak is van ernstige dyslexie worden de kosten van het onderzoek eveneens door de gemeente vergoed, maar de behandeling niet.

Tijdens de behandeling vindt er regelmatig overleg plaats tussen de behandelaar, de ouder en de school.

Bekijk een uitzending van het consumentenprogramma KASSA waarin Ria Kleijnen, voorzitster van Stichting Dyslexie Nederland een toelichting geeft bij de nieuwe vergoedingsregeling voor 2009. Of bekijk hier de meest gestelde vragen en antwoorden rondom dit onderwerp.

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 0 (from 0 votes)
Terug

Laatste nieuws

H&G Onderwijs Geleen verhuist!

Per 1 september verhuizen wij van Geleen naar het nabijgelegen Urmond en zijn we daar te vinden in het Business Center A2 op de Mauritslaan 49, gebouw 6; kamers 6.0.22, 6.023, 6.0.32 en 6.0.33. Lees verder

Open dag

Op 2 september 2016 is iedereen welkom tussen 13:00 en 16:00 uur om onze nieuwe locatie in Urmond (Mauritslaan 49) te komen bezichtigen. Een hapje en een drankje staan klaar. Lees verder

Nu online!

Sinds kort kunt u op de site van H&G Onderwijs een online test voor hoogbegaafdheid invullen. Dit screeningsinstrument geeft op basis van de kenmerken van uw kind een indicatie voor hoogbegaafdheid. De test is hier te vinden. Lees verder

Alle nieuws items

Bezoekadres
H&G Onderwijs Weert
Gouverneurlaan 1
6002 EC, Weert
Plan route

Telefoon en E-mail
T (0495) 545447
E info@hgonderwijs.nl

vestiging-weert

  • Loes
  • rachel_s1

Bezoekadres
H&G Onderwijs
Mauritslaan 49
6129 EL Urmond
Plan route

Telefoon en E-mail
T(046) 4744755
E

Postadres
Spaubeeklaan 15
6164 HE
Geleen vestiging-urmond

keurmerk_kid