Aanmelden hoogbegaafdheid

Door middel van het formulier op deze pagina kunt u iemand direct aanmelden voor o.a. hoogbegaafdheid onderzoek (waaronder een intelligentie test) en begeleiding. Dit hoeft niet wanneer u al een telefonische aanmelding heeft gedaan.

Vergoedingsmogelijkheden en tarieven

Vergoedingsmogelijkheden hoogbegaafdheid

In het geval er sprake is van sociaal-emotionele problematiek in combinatie met hoogbegaafdheid kan hoogbegaafdheid in sommige gevallen in aanmerking komen voor vergoeding vanuit uw gemeente. Wel is hier altijd een doorverwijzing door huisarts of het CJG voor nodig. Neem contact met ons op voor meer informatie over de vergoedingsmogelijkheden bij hoogbegaafdheid binnen uw gemeente.

Bekijk onze tarieven voor niet-vergoede hoogbegaafdheidszorg

Intelligentie onderzoek (zonder aanvullende testen): €580,00

Intelligentie onderzoek in combinatie met screening: €680,00

Behandeling op het gebied van hoogbegaafdheid: €60,- per 45 minuten

Schoolobservatie:€80,00 per uur (inclusief reiskosten en rapportage)

Bespreking op school: €80,00 (inclusief reiskosten)