Cursus voor gevorderde (mede)behandelaars dyslexie

Cursus voor gevorderde (mede)behandelaars dyslexie

In deze cursus hebben onze gedragswetenschappers en medebehandelaars actuele inzichten gekregen over behandeling van ernstige dyslexie bij kinderen die ook sociaal-emotionele of gedragsproblematiek (bijv. ADHD, autisme of angst) vertonen. De groep kinderen waar als behandelaar mee wordt gewerkt is heterogeen en daarom wordt tijdens de cursus veel gewerkt met eigen casuïstiek. Er is aandacht voor dyslexie in het brein, informatieverwerking bij comorbiditeit en de implicaties hiervan voor de behandeling, zowel voor de inhoud als voor de attitude van de behandelaar. Er is geoefend met het opzetten van een praktisch behandelplan waarop feedback is gegeven.

De volgende onderwerpen kwamen deze dag uitgebreid aan bod:

  • dyslexie, het brein en informatieverwerking: recente inzichten
  • algemene dyslexiebehandelprincipes bij sociaal-emotionele of gedragsproblematiek
  • implicaties van deze problematiek voor inhoud van de dyslexiebehandeling en attitude van de behandelaar
  • effecten van verschillende attitudes van de behandelaar

 

Deze dag is als zeer positief en educatief ervaren.