Intelligentie onderzoek

Bestaan er zorgen over de schoolprestaties van uw zoon/dochter? Zijn er vermoedens van een specifiek leerprobleem? Of bestaan er vermoedens van hoogbegaafdheid? Is er sprake van een vermoeden van een onderliggend ontwikkelingsprobleem?

Een intelligentieonderzoek kan zorgen voor meer duidelijkheid in deze situaties. Middels een intelligentie onderzoek kunnen vragen beantwoorden op het gebied van de capaciteiten van uw zoon/dochter. Bij intelligentieonderzoek kijken we naar de sterke en minder sterke kanten van uw zoon/dochter. Op basis hiervan kan worden beoordeeld wat de mogelijkheden zijn voor het functioneren thuis en op school. Een intelligentie onderzoek kan helpen om te ontdekken waar bepaalde problemen vandaan komen.

Bij een intelligentie onderzoek wordt gebruik gemaakt van de WISC-V-NL. Dit is de meest gebruikte intelligentietest voor kinderen van 6 tot 17 jaar. Het intelligentieonderzoek bestaat uit een intake, onderzoek en adviesgesprek. Op basis van het intelligentie onderzoek worden indexscores voor verbaal begrip, fluïd redeneren, visueel-ruimtelijk inzicht, werkgeheugen en verwerkingssnelheid in kaart gebracht. De resultaten van het onderzoek en bijbehorende adviezen worden in een onderzoeksverslag beschreven.

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.