Hoogbegaafdheid behandeling

Wanneer uit onderzoek is gebleken dat er bij uw kind sprake is van hoogbegaafdheid, kan het wenselijk zijn om individuele ondersteuning te bieden. Wij vinden het belangrijk om een traject altijd af te stemmen op de individuele behoeften van uw kind, rekening houdend met de beschermende en belemmerende factoren die uit het onderzoek zijn gebleken. Geen enkel hoogbegaafd kind is hetzelfde en heeft daarom eigen individuele ondersteuningsbehoeften. We merken wel dat de meeste trajecten die wij doorlopen met hoogbegaafde kinderen (en hun ouders) een aantal thema’s bevatten:

Meestal starten we met een aantal sessies psycho-eduatie. Wat is hoogbegaafdheid? Onder andere de werking van de hersenen, persoonlijkheidskenmerken en gevoeligheden worden hierin meegenomen. Bij het geven van uitleg, wordt altijd de relatie tot het kind zelf gelegd: Hoe zit dit nu bij jou? Wat merk jij van …? Vervolgens wordt de overstap gemaakt naar “Uitdagingen”. Wanneer je hoogbegaafd bent, merk je vaak dat je anders bent en zijn er een aantal dingen die voor jou wel eens lastig zouden kunnen zijn. Wat zijn deze uitdagingen voor jou en wat kun jij doen om met deze uitdagingen om te gaan? Een aantal voorbeelden van deze uitdagingen zijn: Mindset, motivatie, omgaan met andere kinderen, omgaan met frustraties.

Om individuele ondersteuning tot een succes te maken, is het belangrijk om school en ouders te betrekken. Ouders krijgen normaliter informatie over een sessie en de opdrachten die mee naar huis gaan om te doen/maken tot de volgende sessie. In overleg met u als ouders bekijken we in welke mate school betrokken zal worden tijdens het traject.

Bij aanvang van het traject wordt samen met uw kind gekeken naar hetgeen hij/zij zou willen leren. Er wordt in overleg een handelingsplan opgesteld waarin wordt uitgewerkt aan welke doelen wordt gewerkt en op welke manier.

Wilt u meer weten of een onderzoek aanvragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.