Dyscalculie

Dyscalculie is een rekenstoornis waarbij sprake is van ernstige rekenproblemen.

Beschrijving van dyscalculie:

“Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot en/of accuraat oproepen en/of toepassen van reken-/wiskundekennis (feiten/afspraken)”
(Ruijssenaars, Van Luit, & Van Lieshout, 2006, p.28).

Enkele kenmerken van dyscalculie zijn:

 • problemen met tellen
 • problemen met het automatiseren van basiscombinaties
 • problemen met het snel en accuraat oproepen van rekenfeiten
 • problemen met het uitvoeren van rekenprocedures
 • problemen met ruimtelijk inzicht en ruimtelijke oriëntatie
 • problemen met inzicht in het getalsysteem
 • traagheid bij rekenen
 • faalangst bij rekenen

Er zijn drie criteria waaraan moet worden voldaan voordat de diagnose dyscalculie kan worden gesteld:

 • Criterium van ernst: Er is sprake van een significante achterstand bij het rekenen ten opzichte van leeftijdsgenoten, met hinder in het dagelijks leven als gevolg.
 • Criterium van achterstand: De rekenontwikkeling verloopt veel zwakker dan op grond van de individuele, cognitieve ontwikkeling verondersteld zou kunnen worden.
 • Criterium van didactische resistentie: Tenslotte moet worden vastgesteld dat de rekenproblemen hardnekkig zijn.

Wanneer u wilt weten of er bij u of uw kind sprake is van dyscalculie dan kunt u bij ons een dyscalculie onderzoek aanvragen.