Dyscalculie

Dyscalculie is een rekenstoornis waarbij sprake is van ernstige rekenproblemen.

Er is sprake van dyscalculie wanneer de rekenvaardigheden met inachtneming van de leeftijd, de intelligentie en het gevolgde onderwijs, duidelijk beneden het verwachte niveau liggen. Tevens leidend tot aanzienlijke rekenproblemen op school of in het dagelijks leven en zonder dat dit het gevolg is van zintuiglijke tekorten.

Bij kinderen valt de stoornis op te merken door een zekere achterstand in het rekenen die niet kan worden teruggevonden bij de andere vakken. Men heeft dus een grotere rekenkundige achterstand dan voor het intelligentieniveau normaal is.

In geval van dyscalculie komt het automatiseren van de rekenhandelingen niet of maar heel moeizaam tot stand. Er zijn rekenproblemen bij het optellen en aftrekken van getallen. De sprong over het tiental blijft bovendien erg lang moeite kosten. De tafels van vermenigvuldiging blijven niet zitten wanneer ze na veel oefenen al worden onthouden. Het rekenen en de ontwikkeling ervan zijn duidelijk vertraagd.

Algemene kenmerken van dyscalculie zijn:

 • problemen met tellen
 • problemen met het begrijpen van de basis van rekenen
 • problemen met volgorden
 • problemen met ruimtelijk inzicht en ruimtelijke oriëntatie
 • problemen met interpreteren van patronen en codes
 • problemen met inzicht
 • traagheid bij rekenen
 • afkeer van rekenen

Daarnaast zijn er drie criteria waaraan moet zijn voldaan voordat de diagnose dyscalculie kan worden gesteld:

 • Rekenen moet veel zwakker zijn dan op grond van zijn intelligentie verondersteld zou kunnen worden.
 • Verder moet een kind slecht scoren op het zogenaamde automatiseren: snel het antwoord weten op gemakkelijke sommetjes als 5 + 3 of 6 x 4.
 • Tenslotte moet zijn vastgesteld dat de rekenproblemen hardnekkig zijn.

De hardnekkigheid van de stoornis is het moeilijkst om vast te stellen. Bij het kind moet zijn vastgesteld op welke manier zijn of haar rekenprobleem precies tot stand komt. Vervolgens dienen zes maanden remedial teaching te worden gegeven, ten minste twee keer per week. Wanneer de rekenvaardigheden van het kind hier niet of onvoldoende van verbeteren, voldoet het aan de derde voorwaarde voor dyscalculie, namelijk dat de hardnekkigheid van de stoornis is aangetoond.

Wanneer u wilt weten of er bij u of uw kind sprake is van dyscalculie dan kunt u bij ons een dyscalculie test aanvragen.