Over H&G onderwijs

H&G Onderwijs heeft in onderling overleg een missie en visie geformuleerd. Wij willen hiermee inspireren en richting geven binnen onze organisatie en ons werkveld.

Missie

Bijdragen aan een optimale ontplooiing van jeugdigen die ondersteuning nodig hebben in hun schoolloopbaan, emotionele en/of sociale ontwikkeling.

Visie

Wij willen op een professionele manier kwalitatief goede zorg bieden, in en met de directe omgeving van jeugdigen. Wij willen meer jeugdigen bereiken met onze huidige diensten. Wij streven naar een verbreding van ons dienstenpakket.

Doelgroepen

Op wie richten wij ons voornamelijk?

  • Basisschoolleerlingen vanaf groep 2

Soms functioneert een kind niet zoals verwacht. Dat levert vaak grote zorgen op bij ouders en leerkrachten. Er komen dan vragen naar voren zoals: “Is er sprake van dyslexie, dyscalculie, NLD of hoogbegaafdheid?”

  • Leerlingen uit het voortgezet onderwijs / studenten

Ook leerlingen in het voortgezet onderwijs kampen soms met leerproblemen. Zoals niet tijdig onderkende dyslexie. Echter ook extra steun op het vlak van school- en beroepskeuze kan nodig zijn. Ondanks de ondersteuning van de school zelf kan het nodig zijn om meer gespecialiseerd psychologisch testonderzoek te doen als aanvulling op de gangbare vragenlijsten voor school- en beroepskeuze.

Contra indicaties, wanneer kunnen wij niet helpen:

  • De algemene minimumleeftijd van onze cliënten is 6 jaar (of minimaal in groep 3 BO). De algemene maximumleeftijd is 16 jaar. Echter voor diagnostiek bij vermoeden van leerstoornissen is de leeftijdscategorie 7 jaar (of minimaal 1,5 jaar onderwijs) tot 18 jaar.
  • Problemen moeten in ieder geval binnen het onderwijs zichtbaar zijn of met het onderwijs/ de schoolomgeving te maken hebben. Dus geen gedragsproblemen die het gevolg zijn van vechtscheiding, maar wel gedragsproblemen door problemen informatieverwerking of leerstof.
  • Geen hulpvragen op het gebied van (L)VB.
  • Cliënten die de Nederlandse taal niet beheersen, worden doorverwezen.
  • Vermoeden dat psychiatrisch onderzoek moet plaatsvinden of binnen een periode van een jaar reeds heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld selectief mutisme, ernstige depressieve klachten, ernstige externaliserende gedragsproblemen) en crisissituaties binnen het systeem.

Als je twijfelt of H&G Onderwijs de juiste plek is voor jullie, kan telefonisch overleg geen kwaad. We zullen samen kijken hoe we jullie het beste verder kunnen helpen.

Wachttijden en doorlooptijden

Bij H&G Onderwijs wordt na telefonisch contact met ouders direct overgaan op het opvragen van aanvullende gegevens. Afhankelijk van de hulpvraag dienen verschillende documenten door zowel school als ouders te worden aangeleverd. We houden de aanmelding op het vizier door tijdige opvolging. Dit betekent dat we korte periodes aanhouden waarop we betrokken partijen herinneren aan het aanleveren van informatie. Zodra het dossier gevormd is en er kan worden overgegaan op het plannen van diagnostiekafspraken, geldt een maximale wachttijd van 10-12 weken. Indien na diagnostiek wordt geconcludeerd dat een behandeltraject volgt, wordt op zeer kort termijn doch maximaal binnen vier weken het behandeltraject opgestart.

De doorlooptijd van diagnostiektrajecten bedraagt doorgaans vier weken.