Vergoedingen

Op deze pagina vind u meer informatie over de vergoedingsmogelijkheden vanuit de gemeentes bij dyslexie, hoogbegaafdheid en dyscalculie.

Dyslexie

Bij ernstige vormen van dyslexie kan op een volledige vergoeding van kosten worden gerekend. Vraag tijdig om nadere informatie bij H&G Onderwijs.

Het onderstaande document geeft meer informatie aangaande de vergoedingsregeling waar het gaat om ernstige dyslexie. 

Neem contact met ons op voor meer informatie omtrent de procedures van aanmelding voor dyslexiezorg in uw specifieke gemeente. Wij kunnen u dan precies vertellen hoe dit binnen uw gemeente is georganiseerd.

Hoogbegaafdheid

Wanneer er sprake is van sociaal-emotionele problematiek kan hoogbegaafdheid in aanmerking komen voor vergoeding vanuit uw gemeente. Dit kan echter verschillen per gemeente. Ook is hiervoor een doorverwijzing vanuit uw huisarts of het CJG nodig. Neem contact met ons op voor meer informatie

Dyscalculie

Onderzoek naar en behandeling van dyscalculie komt doorgaans niet in aanmerking voor vergoeding. In uitzonderlijke gevallen kan de  gemeente een uitzondering maken. Neem alstublieft contact met ons op voor meer informatie hieromtrent. 

Studiekeuze en beroepskeuze

Studiekeuze en beroepskeuze advies komen helaas nooit in aanmerking voor een vergoeding vanuit de gemeentes.