Vergoedingen

Op deze pagina vind u meer informatie over de vergoedingsmogelijkheden vanuit de gemeentes bij dyslexie, hoogbegaafdheid en dyscalculie.

Dyslexie

Bij ernstige vormen van dyslexie kan op een volledige vergoeding van kosten worden gerekend. Vraag tijdig om nadere informatie bij H&G Onderwijs.

Het onderstaande document geeft meer informatie aangaande de vergoedingsregeling waar het gaat om ernstige dyslexie. 

Neem contact op met ons voor meer informatie omtrent de procedures van aanmelding voor dyslexiezorg in uw specifieke gemeente. Wij kunnen u dan precies vertellen hoe dit binnen uw gemeente is georganiseerd.

Hoogbegaafdheid

Wanneer er bij hoogbegaafdheid ook sprake is van sociaal-emotionele problematiek kan er sprake zijn van vergoeding vanuit uw gemeente. Dit kan echter verschillen per gemeente. Hiervoor is een doorverwijzing vanuit uw huisarts of het CJG nodig. Neem contact met ons op voor meer informatie

Breed psychologisch

Wanneer er sprake is van sociaal-emotionele of gedragsproblematiek kan er sprake zijn van vergoeding vanuit uw gemeente. Dit kan echter verschillen per gemeente. Ook is hiervoor een doorverwijzing vanuit uw huisarts of het CJG nodig. Neem contact met ons op voor meer informatie

Dyscalculie

Onderzoek naar en behandeling van dyscalculie komt helaas niet in aanmerking voor vergoeding.

Studiekeuze en beroepskeuze

Studiekeuze en beroepskeuze advies komen helaas nooit in aanmerking voor een vergoeding vanuit de gemeentes.

Tarieven niet vergoed onderzoek
 • Intelligentie onderzoek (zonder aanvullende testen):  €735,00
 • Intelligentie onderzoek in combinatie met screening:  €1020,00
 • Dyslexie onderzoek (inclusief IQ-test) BO/VO:    €1020,00
 • Dyslexie onderzoek (indien u beschikt over een geldig intelligentie-onderzoek): €775
 • Dyscalculie onderzoek (inclusief IQ-test): €1155,00
 • Dyscalculie onderzoek (indien u beschikt over een geldig intelligentie-onderzoek): €830,00
 • Psychologisch onderzoek adolescenten en volwassenen:   €1020,00
 • Intake zonder onderzoek:  €86,00
 • Schoolobservatie (inclusief reiskosten en rapportage):    €86,00 per uur
 • Schoolgesprek (inclusief reiskosten):  €86,00  
 • Dyslexie/dyscalculie verklaring opnieuw sturen: €27,50