Dyslexie onderzoek

Wanneer u wilt weten of er bij u of uw kind sprake is van dyslexie dan kunt u bij ons een dyslexie onderzoek aanvragen. Een dossieranalyse en een intelligentie onderzoek zijn hier altijd een onderdeel van. Daarnaast wordt er een uitgebreid didactisch onderzoek afgenomen. In het verklarende deel van het onderzoek worden primaire, maar ook secundaire verklarende factoren voor de lees- en spellingproblemen in kaart gebracht. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan concentratie, en faalangst. Op basis van het onderzoek kunnen wij gerichte adviezen geven voor de begeleiding of de behandeling van lees- en spellingproblemen en dyslexie.

Onderzoek naar Ernstige Dyslexie wordt vergoed. Het is mogelijk om een vergoed onderzoek naar Ernstige Dyslexie aan te vragen indien voldaan wordt aan de volgende criteria:

  • Criterium van achterstand:
    • Uit de schoolresultaten blijkt dat het kind op drie achtereenvolgende meetmomenten tot de zwakste 10% (E-score) behoort bij woordlezen (DMT).
    • Uit de schoolresultaten blijkt dat het kind op drie achtereenvolgende meetmomenten tot de zwakste 10% (E-score) behoort bij spelling en op woordlezen (DMT) tot de zwakste 16% (D-score).
  • Criterium van ernst: Er is sprake van een significante achterstand bij het lezen en/of de spelling ten opzichte van leeftijdsgenoten, met hinder in het dagelijks leven als gevolg.
  • Criterium van didactische resistentie: Er moet worden vastgesteld dat de lees- en/of spellingproblemen, ondanks extra geboden hulp, hardnekkig zijn.

Er wordt gesproken van Ernstige Dyslexie indien een kind bij de laagste 10% scoort bij lezen en/of spelling (ernstig) en indien er geen sprake is van alternatieve verklaringen (enkelvoudig).

Het is ook mogelijk om een onderzoek naar dyslexie aan te vragen wanneer niet voldaan wordt aan bovenstaande criteria. Voor dit onderzoek is echter geen vergoedingsregeling mogelijk.

Online dyslexie screening voor kinderen

Ontvangt u graag direct een gratis indicatie ten aanzien van de kans op dyslexie bij uw kind?


Doe de test