Gratis online dyslexie test voor kinderen

Op deze pagina kunt u als ouder geheel gratis, online en anoniem een door H&G Onderwijs gevalideerde dyslexie screening doen voor uw zoon of dochter. Deze korte vragenlijst geeft u direct een indicatie van de dyslexie typerende signalen die aanwezig zijn bij uw zoon of dochter. De uitkomst van deze screening mag echter niet worden gezien als een definitieve vaststelling van dyslexie. Het daadwerkelijk vaststellen van dyslexie kan alleen door middel van een dyslexie onderzoek.

Wanneer u de onderstaande stellingen beantwoordt voor uw kind en vervolgens op de knop verzenden drukt, ziet u per direct een indicatie. Wanneer u onderaan de test uw e-mail adres invult, sturen wij u het indicatie rapport tevens toe per e-mail. Dit is echter niet verplicht.

In het geval u vragen heeft over deze screening kunt u die stellen via het vragenformulier op deze pagina. Wij gaan ten allen tijde vertrouwelijk om met de door u ingevoerde gegevens en we slaan deze niet op in een database.

© H&G Onderwijs
  1. Stellingen: