Hoogbegaafdheid onderzoek

Wanneer u wilt weten of er bij u of uw kind sprake is van hoogbegaafdheid dan kunt u bij ons een hoogbegaafdheidsonderzoek aanvragen. Voorafgaand het onderzoek vragen wij (via u of met uw toestemming rechtstreeks) een aantal gegevens op bij school. Denk hierbij aan een LOVS/schoolresultaten overzicht en een vragenlijst over het functioneren op school. Ook vragen wij vooraf van u om een vragenlijst in te vullen over de ontwikkeling van uw kind. U krijgt hier ook de mogelijkheid om uw specifieke hulpvragen in te vullen.

Het onderzoek wordt gestart met een intakegesprek waar de gedragswetenschapper met u en uw kind in gesprek gaat over het huidige functioneren van uw kind (hoe gaat het nu) en de ontwikkeling van uw kind. Vervolgens vinden er een of meerdere onderzoeksochtenden plaats. Er zal altijd een intelligentietest worden afgenomen om de cognitieve capaciteiten in kaart te brengen. Tijdens deze test kijken we naar meer dan alleen het IQ. Door onze jarenlang ervaring in het testen van hoogbegaafde kinderen weten we wat nodig is om verder te kunnen kijken/uit te dagen/HB kinderen te triggeren. Vervolgens zal deze test worden uitgebreid met een aantal aanvullende testen en/of vragenlijsten. Deze aanvullende testen/vragenlijsten worden a.d.h.v. de intake bepaald. Denk hierbij aan zaken als persoonlijkheidsvragenlijsten, sensorische gevoeligheid of executieve functies.

De gedragswetenschapper zal vervolgens, in overleg met de hoofdbehandelaar, alle intake- en onderzoeksgegevens analyseren. Op basis van het onderzoek kunnen wij handelingsgerichte adviezen geven voor thuis, school en mogelijk individuele ondersteuning in de vorm van behandeling of begeleiding.

Online hoogbegaafdheid indicatietest

Heeft u de hoogbegaafdheid indicatietest op onze website al eens ingevuld? Deze is geheel anoniem, gratis en vrijblijvend.


Doe de test

Wilt u meer weten of een onderzoek aanvragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.