Gratis online hoogbegaafdheid test voor kinderen

Op deze pagina kunt u als ouder geheel gratis, online en anoniem een door H&G Onderwijs gevalideerde hoogbegaafdheid test doen voor uw zoon of dochter. Deze korte test geeft u direct een indicatie ten aanzien van de kans op hoogbegaafdheid bij uw kind. De uitkomst van deze test mag echter niet worden gezien als een definitieve vaststelling van hoogbegaafdheid. Het daadwerkelijk vaststellen van hoogbegaafdheid kan alleen door middel van een wetenschappelijk gefundeerd intelligentie onderzoek.

Wanneer u de onderstaande stellingen beantwoordt voor uw kind en vervolgens op de knop verzenden drukt, ontvangt u per direct een indicatie-rapport. In het geval u vragen heeft over deze test kunt u die stellen middels het vragenformulier op deze pagina.

Wanneer u in het veld email onderaan de test uw e-mail adres invult, sturen wij u het rapport tevens toe per e-mail. Dit is echter niet verplicht. Wij gaan te allen tijde vertrouwelijk om met de door u ingevoerde gegevens en we slaan deze ook niet op in een database.

© H&G Onderwijs
  1. Stellingen: