Aanmelden dyslexie

Door middel van het formulier op deze pagina kunt u uw kind direct aanmelden voor een dyslexie onderzoek (waaronder een geaccrediteerde dyslexie test) en behandeling. Dit hoeft niet wanneer u al een telefonische aanmelding heeft gedaan. U kunt ook telefonisch contact opnemen om uw kind aan te melden.

Vergoedingsmogelijkheden en tarieven

Sommige vormen van ernstige dyslexie kunnen in aanmerking komen voor vergoeding vanuit uw gemeente.

Vergoedingsmogelijkheden dyslexie

Bij ernstige vormen van dyslexie kan op een volledige vergoeding van kosten worden gerekend. Vraag tijdig om nadere informatie bij H&G Onderwijs.

Het onderstaande document geeft meer informatie aangaande de vergoedingsregeling waar het gaat om ernstige dyslexie. 

Bekijk onze tarieven voor niet-vergoede dyslexiezorg

Dyslexie onderzoek (inclusief IQ-test): €940,00

Dyslexie onderzoek VO (inclusief DAT): €800

Dyslexie onderzoek (indien u beschikt over een geldig intelligentie-onderzoek): €720,00

Behandeling op het gebied van dyslexie: €60,00 per 45 minuten.

Dyslexieverklaring opnieuw versturen: €25