Sociaal-emotioneel onderzoek

Soms merkt u dat het thuis of op school niet lekker loopt met uw kind. Hij/zij laat thuis veel frustratie zien of juist op school lopen leerkrachten tegen problemen aan. Niet altijd is de oorzaak achter deze problemen duidelijk. Dan kan het goed zijn om breed psychologisch onderzoek te doen. Bij deze vorm van onderzoek gaan we aan de slag met de vraag: Wat is de onderliggende oorzaak achter de huidige problemen? Het onderzoek heeft als doelstelling om handelingsgerichte adviezen te kunnen geven om de problemen te verminderen. Het onderzoek heeft niet als doelstelling om diagnoses te stellen.

Voorafgaande aan het onderzoek vragen wij (via u of met uw toestemming rechtstreeks) een aantal gegevens op bij school. Denk hierbij aan een LOVS/schoolresultaten overzicht en een vragenlijst over het functioneren op school. Ook vragen wij vooraf van u om een vragenlijst in te vullen over de ontwikkeling van uw kind. U krijgt hier ook de mogelijkheid om uw specifieke hulpvragen in te vullen.

Het onderzoek wordt gestart met een intakegesprek waar de gedragswetenschapper met u en uw kind in gesprek gaat over het huidige functioneren van uw kind (hoe gaat het nu) en de ontwikkeling van uw kind. Vervolgens vinden er een of meerdere onderzoeksochtenden plaats. Er zal altijd een intelligentietest worden afgenomen om de cognitieve capaciteiten in kaart te brengen. Vervolgens zal deze test worden uitgebreid met een aantal aanvullende testen en/of vragenlijsten. Deze aanvullende testen/vragenlijsten worden a.d.h.v. de intake bepaald. Denk hierbij aan zaken als persoonlijkheidsvragenlijsten,  executieve functies, sociaal functioneren of overige cognitieve functies.

De gedragswetenschapper zal vervolgens, in overleg met de hoofdbehandelaar, alle intake- en onderzoeksgegevens analyseren. Door middel van het maken van een sterkte/zwakte analyse kunnen discrepanties in het ontwikkelprofiel van uw kind in kaart worden gebracht. Deze analyse vormt verder de basis tot het geven van handelingsgerichte adviezen voor thuis, school en mogelijk individuele ondersteuning in de vorm van behandeling of begeleiding.

Wilt u meer weten of een onderzoek aanvragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.