Dyscalculie test

Om te achterhalen of er bij een leerling sprake is van dyscalculie wordt er in de eerste plaats altijd een intelligentietest gedaan in de vorm van een intelligentie onderzoek.

Vervolgens worden er een aantal rekentoetsen afgenomen. We willen graag weten wat het rekenniveau is en in hoeverre het rekenen geautomatiseerd verloopt. Daarna worden er specifieke testen afgenomen om te achterhalen in hoeverre de basisvaardigheden van het rekenen ontwikkeld zijn. Er zijn twee testen die we hiervoor kunnen gebruiken:

  • De Tedi-Math dyscalculie test.
  • De Zareki dyscalculie test.

De Tedi-Math is een dyscalculie test met 6 subtests, die als resultaat een profiel van sterke en zwakke punten geeft wat betreft het kennen van de telrij, het tellen, het inzicht in de getalstructuur, het logisch denken, de rekenvaardigheden en het schattend rekenen.

De Zareki dyscalculie test bestaat uit 11 subtesten die verschillende rekenvaardigheden testen. De verschillende vaardigheden die getest worden zijn: tellen, cijfers omzetten, hoeveelheidvergelijking, mentale berekeningen, Arabische cijfers op een analoge getallenlijn plaatsen, perceptuele hoeveelheidbepaling en context bepaling.

Naast specifieke dyscalculie testen voor het testen op dyscalculie maken een concentratietest en een faalangsttest deel uit van het dyscalculie onderzoek.

Op basis van het onderzoek kunnen wij gerichte adviezen geven voor de begeleiding of de behandeling van rekenproblemen door dyscalculie.

Wilt u meer weten of een test aanvragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en vraag om een dyscalculie test. Wij nodigen u dan graag uit voor een intake gesprek.