Dyscalculie onderzoek

Een onderzoek naar dyscalculie:

Wanneer u wilt weten of er bij u of uw kind sprake is van dyscalculie dan kunt u bij ons een dyscalculie onderzoek aanvragen. Binnen het onderzoek wordt gekeken of een leerling voldoet aan de drie criteria voor onderkenning. Een dossieranalyse en een volledig intelligentie onderzoek zijn hier altijd een onderdeel van. Daarnaast wordt er een uitgebreid rekenonderzoek afgenomen. In het verklarende deel van het onderzoek worden primaire, maar ook secundaire verklarende factoren voor de rekenproblemen in kaart gebracht. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan concentratie, faal/rekenangst en zelfbeeld. Op basis van het onderzoek kunnen wij gerichte adviezen geven voor de begeleiding of de behandeling van rekenproblemen of dyscalculie.

Wilt u meer weten of een onderzoek aanvragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.