Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is niet alleen een hoge mate van intelligentie, maar een combinatie van diverse elementen zoals aanleg, gedrag, persoonlijkheid en omgeving. Hoogbegaafdheid uit zich ook in een rijke fantasie, oplossingsgericht denken en een flinke dosis doorzettingsvermogen. Het is belangrijk om al op jonge leeftijd een potentieel hoogbegaafd kind te signaleren, zodat kan worden ingespeeld op de leer- en ontwikkelingsbehoeften. Omdat het testen van hoogbegaafdheid een specifieke benadering vraagt, is het belangrijk dat dit gebeurt door een gedragswetenschapper met kennis en affiniteit van hoogbegaafdheid.

Ontwikkelingsvoorsprong

Hoogbegaafde kinderen hebben vaak al op jonge leeftijd een ontwikkelingsvoorsprong op leeftijdsgenoten, vooral in intellectueel opzicht. Bij jonge kinderen kan de intelligentie beter tot ontwikkeling komen als zij opgroeien in een omgeving waar zij emotioneel en cognitief worden gestimuleerd. De sociale omgeving voor hoogbegaafde kinderen speelt dan ook een belangrijke rol. Het gezin, de school en vriendjes kunnen een groot verschil maken.

Onderpresteren

Als een kind hoogbegaafd is, betekent dat niet automatisch uitzonderlijke prestaties. Er zijn veel kinderen die hoogbegaafd zijn en op school juist onderpresteren. Soms wordt hoogbegaafdheid mede daarom niet herkend.

Kenmerken van hoogbegaafdheid

Ieder kind is uniek en ontwikkelt anders, maar er zijn wel een aantal kenmerken typerend voor hoogbegaafde kinderen, waaronder de volgende:

  • – Een snelle taalontwikkeling die al opvalt op jonge leeftijd.
  • – Wiskundig inzicht dat al op jonge leeftijd merkbaar is (al in de kleuterschool of het lager onderwijs).
  • – Veel feitenkennis, grote algemene ontwikkeling.
  • – Een goed ontwikkeld geheugen.
  • – Een sterk concentratievermogen dat hoogbegaafden in staat stelt om meerdere dingen tegelijk te doen.
  • – Interesse in complexe onderwerpen op vroege leeftijd.
  • – Perfectionisme en het (kunnen) stellen van hoge verwachtingen aan zichzelf.
  • – Een kritische instelling tegenover volwassenen (leraren inbegrepen). 
  • – Idealisme en sterk gevoel voor rechtvaardigheid al vanaf jonge leeftijd. – Bezorgdheid over sociale, politieke problemen en onrecht.
  • – Sterke en levendige fantasie en creativiteit.

U kunt bij H&G Onderwijs terecht voor zowel vergoede als niet vergoede zorg van hoogbegaafdheid. Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.