Hoogbegaafdheid

Uw kind heeft een bijzonder talent, kan uiterst snel denken en leren. Een ‘cadeau’ zou je zeggen. Vaak wordt het ‘cadeau’ in de schoolse praktijk echter niet onmiddellijk gewaardeerd.

Dat is ook wel begrijpelijk omdat het onderkennen van hoogbegaafdheid niet vanzelfsprekend is. Zo vraagt de begeleiding van hoogbegaafde kinderen in de onderwijssituatie doorgaans meer van de onderwijskracht dan deze gewend is. Daarnaast verloopt de sociaal-emotionele ontwikkeling van een hoogbegaafd kind niet altijd probleemloos.

Hoogbegaafdheid vraagt om een specifieke aanpak. Hiermee zijn zowel ouders als leerkrachten niet altijd voldoende bekend. H&G Onderwijs staat het hoogbegaafde kind, de ouders en de school bij door het stellen van een gedegen diagnose en het bieden van ondersteuning door middel van extra begeleiding. Vroeg signaleren en voorkomen van problemen is het devies!

Nieuw: vul ook eens onze online hoogbegaafdheid indicatie test in voor uw kind!

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over hoogbegaafdheid, het stellen van een diagnose en begeleiding.