Hoogbegaafdheid

Onderzoek

Omdat het testen van hoogbegaafdheid een specifieke benadering vraagt, is het belangrijk dat dit gebeurt door een gedragswetenschapper met kennis en affiniteit van hoogbegaafdheid. Een aantal van onze gedragswetenschappers is gespecialiseerd in het afnemen van hoogbegaafdheidsonderzoeken. We kijken naar meer dan alleen het IQ. Door onze jarenlang ervaring met het testen van hoogbegaafde kinderen weten we wat zij nodig hebben om overeenkomstig hun optimale mogelijkheden te kunnen presteren.

 

Werkwijze

Wanneer u wilt weten of er bij u of uw kind sprake is van hoogbegaafdheid, kunt u bij ons een hoogbegaafdheidsonderzoek aanvragen. Voorafgaand het onderzoek vragen wij (via u of met uw toestemming rechtstreeks) een aantal gegevens op bij school. Denk hierbij aan een LOVS/schoolresultaten overzicht en een vragenlijst over het functioneren op school. Ook vragen wij vooraf van u om een vragenlijst in te vullen over de ontwikkeling van uw kind. U krijgt hier ook de mogelijkheid om uw specifieke hulpvragen in te vullen.

Het onderzoek wordt gestart met een intakegesprek waar de gedragswetenschapper met u en uw kind in gesprek gaat over het huidige functioneren van uw kind (hoe gaat het nu) en de ontwikkeling van uw kind. Vervolgens vinden er een of meerdere onderzoeksochtenden plaats. Er zal altijd een intelligentietest worden afgenomen om de cognitieve capaciteiten in kaart te brengen, waarbij observaties en kindgesprekken een belangrijke rol spelen. Vervolgens zal deze test mogelijk worden uitgebreid met een aantal aanvullende testen en/of vragenlijsten. Deze aanvullende testen/vragenlijsten worden a.d.h.v. de intake bepaald. Denk hierbij aan zaken als persoonlijkheidsvragenlijsten, sensorische gevoeligheid of executieve functies.

De gedragswetenschapper zal vervolgens, in overleg met de hoofdbehandelaar, alle intake- en onderzoeksgegevens analyseren. Op basis van het onderzoek kunnen wij handelingsgerichte adviezen geven voor thuis, school en mogelijk individuele ondersteuning in de vorm van behandeling of begeleiding.

Heeft u de online hoogbegaafdheid indicatie test op onze website al eens ingevuld? Deze is geheel anoniem, gratis en vrijblijvend.

Wilt u meer weten of een onderzoek aanvragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.