Dyslexie behandeling/begeleiding

Als uit het dyslexie onderzoek is gebleken dat er bij uw kind sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED), kunt u aanspraak maken op het vergoede behandeltraject. Graag leggen wij u uit hoe we te werk gaan.

Tijdens het dyslexie onderzoek zijn de lees- en spellingsvaardigheden in kaart gebracht. Ook is er vastgesteld welke leermethode het beste aansluit bij het denkvermogen uw kind. Op basis van deze kennis wordt samen met ouders, school en de dyslexiespecialist een individueel behandelplan opgesteld. In dit plan worden korte en lange termijn doelen bepaald. Tijdens het traject worden de doelen meerdere keren geëvalueerd en indien nodig, bijgesteld.

Bij de dyslexie behandeling ligt de nadruk op:

  • het vergroten van de lees- en spellingsvaardigheden van uw kind. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende leerprincipes. Zo steken we in op meta-cognitie, strategisch leren en betekenisvol leren.
  • psycho-educatie, waarbij uw kind leert begrijpen wat dyslexie is en wat dyslexie voor hem/haar betekent.
  • het vergroten van plezier en motivatie.
  • het kennismaken met compenserende software, zodat de zelfredzaamheid van uw kind wordt vergroot.

Een dyslexie behandeling vindt wekelijks plaats en duurt 45 minuten. Daarnaast is het belangrijk om middels huiswerk ook in de thuissituatie te oefenen, zodat vaardigheden geautomatiseerd kunnen worden. Bij H&G Onderwijs maken we zoveel mogelijk gebruik van wetenschappelijk erkende methode en technieken. Echter het leveren van maatwerk staat bij ons hoog in het vaandel.

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.