Coronavirus ondersteuning onderwijs

Coronavirus ondersteuning onderwijs

Onderstaande informatie hebben we gekopieerd van Coronavirus: ondersteuning onderwijs (cito.nl). U kunt op deze website de meest recente informatie vinden.

Het M-moment en verder … 

Het volgen van leerlingen

Ook na deze tweedee lockdown is het belangrijk inzicht te krijgen in waar je leerling staat. Gebruik de LVS-toetsen van het M-moment als één van je informatiebronnen om je leerlingen verder te helpen.

 • Het advies is de LVS-toetsen pas af te nemen, als je leerlingen weer minimaal twee weken op school zijn. Er is hier voldoende tijd voor, de LVS-toetsen zijn genormeerd om tot en met maart te gebruiken. Belangrijk is dat er eerst aandacht is voor het sociaal-emotionele aspect, aandacht voor de leerling en groepsvorming, voordat je overgaat tot het toetsen van leerlingen.
 • Afname kan nog tot eind maart binnen de huidige normering. Je kunt nog tot eind maart de LVS-toetsen van het M-moment afnemen en de resultaten invoeren. Een aangepaste normering is niet nodig.
 • Wees voorzichtig met het gebruik van vaardigheidsniveaus (I t/m V of A t/m E). Je leerlingen worden namelijk vergeleken met leerlingen uit een ‘normaal’ jaar. We adviseren daarom voorzichtig te zijn bij het interpreteren van extreme resultaten. Gebruik de toetsen formatief. 
 • Gebruik na de afnames de categorieënanalyse om in kaart te brengen bij welke leerlingen er achterstanden zijn ontstaan en op welke onderwijsgebieden.
 • Overweeg op maat te toetsen. Bijvoorbeeld bij leerlingen die minder gebruik hebben kunnen maken van het thuisonderwijs. Kies een (tussen)toets die een kwartjaar boven de laatste toets ligt. Bijvoorbeeld i.p.v. E6 de M6/E6 toets. Doordat al onze toetsen op dezelfde vaardigheidsschaal liggen, krijg je een mooie doorgaande lijn zonder de leerling te frustreren. > lees meer
 • Maak keuzes. Je hoeft niet bij elke leerling alle toetsen af te nemen. Bespreek met je team welke toetsen voor jullie school en voor welke leerling belangrijk zijn.
 • Doordat het M-moment verschuift is de tijd tussen het M-moment en E-moment korter. Dit geldt dan ook voor de verwachte groei.
 • Monitor ook het sociaal-emotionele welzijn van je leerlingen. Dit is nu juist van belang. Dit kan bijvoorbeeld met VISEON. Dit instrument is te gebruiken en genormeerd voor afname in april. Zie blog Nynke Bakker.

Op naar het schooladvies

Adviseer kansrijk! Geef je leerlingen daar waar je twijfelt, het voordeel van de twijfel. Zie ook: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/het-schooladvies-was-nog-nooit-zo-belangrijk en Handreiking schooladvisering – SLO

 • Interpreteer de resultaten van het toetsmoment E7, B8/M8 voorzichtig. De M7 toetsen zijn afgenomen kort vóór de eerste lockdown. Er was toen nog geen sprake van scholensluiting, thuisonderwijs en online onderwijs.  Voor een goed beeld neem je voor het schooladvies ook de groei tussen M6-E6-M7 mee. 
 • Nu beschikbaar: de Advieschecker voor extra ondersteuning om tot een kansrijk schooladvies te komen.
  Iedereen die Rekenen-Wiskunde en Begrijpend lezen afneemt heeft toegang tot de Advieschecker. De Advieschecker gebruikt de resultaten van Begrijpend lezen en Rekenen-wiskunde. Je vult de resultaten van M7 in, optioneel met de resultaten van B8/M8. Zo krijg je het best passend advies voor het VO. Lees hier alles over de Advieschecker
 • Entreetoets groep 7: we onderzoeken momenteel de mogelijkheden van een aangepaste normering (af te nemen vanaf april).
 • Eindtoets groep 8: maatregelen rondom de eindtoets groep 8 worden centraal geregeld door de Rijksoverheid. Voor informatie over de eindtoets verwijzen we naar de website Verplichte eindtoets basisonderwijs | Schooladvies en eindtoets basisschool | Rijksoverheid.nl

Overige tips voor de afnames:

 • Neem de toetsen af volgens de richtlijnen in de handleiding, voor een zuivere interpretatie van de toetsgegevens. In de handleiding vind je ook de mogelijke aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
 • Toets bij voorkeur digitaal lees meer 
 • Houd extra rekening met leerlingen met dyslexie en leesproblemen. Lees dit advies op dyslexiecentraal.nl
 • Maak optimaal gebruik van de handige analyses. De groeicurve met vaardigheidsscores, de categorieënanalyse van Rekenen-Wiskunde, de Foutenanalyse van Spelling, en vergeet ook de Antwoordenoverzichten niet. Gebruik het handige stappenplan om enige systematiek in je analyses aan te  brengen of bekijk voor inspiratie hoofdstuk 4 van de handleiding van de toets. > Stappenplan voor interpretatie en analyse