Aanmelden studie- en beroepskeuze

U kunt aanmelden door het telefoonnummer van talent verhelderd
te Weert te bellen (0495 545447). Het onderzoek wordt op
locatie verricht door psychologe Laura Janssen.

Vergoedingsmogelijkheden en tarieven

Studie- en beroepskeuze advies komt helaas niet in aanmerking voor vergoeding.

Tarieven studiekeuze of beroepskeuze advies

Het onderzoekstraject bestaat uit een intakegesprek, een testdag en een nagesprek. Dit nagesprek wordt gevoerd op basis van een uitvoerige rapportage. Het tarief voor het gehele traject is €940,- (inclusief BTW).